2020-05-28

FE serien från Rheintacho

Here is a new product variant from Rheintacho. A very compact and robust little hall effect sensor for mobile applications.

Det senaste tillskottet i FE serien från Rheintacho är en extremt kompakt och robust halleffektgivare för övervakning av rotationshastighet i mobila applikationer.

Klicka här för mer information