Wenglor

Wenglor utvecklar intelligenta sensorer samt säkerhets- och bildbehandlingssystem med toppmoderna kommunikationsstandarder för industrin runt om i världen. Tack vare innovativa produkter i världsklass uppfyller vi både extraordinära och standardkrav. I mer än 30 år har vi erbjudit rätt produkter för små och medelstora företag samt för internationella industrikonglomerat. Förutom fotoelektroniska och induktiva sensorer inkluderar våra kärnområden även ultraljudssensorer, vätskesensorer, 2D/3D-sensorer, visionsystem, streckkodsläsare samt säkerhetsteknik. Vårt mål är att förse kunderna med innovativa lösningar av hög kvalitet - varje dag och överallt runt om i världen.

https://www.wenglor.com/