Flöde

Flödesmätning för flygapplikationer. Serien med aktiverade flödesvakter är bland de vanligaste flödesanordningarna för flygplanstillämpningar. Bälgteknik ger en hermetisk tätning till en hävstångsformad lamell som förskjuts av den rörliga vätskan. Vingdesignen är inte lika känslig för förorenad vätska som de magnetiskt aktiverade motsvarigheterna. Hermetiskt förseglade kontakter gör den idealisk när det finns risk för antändning av ångor. Typiska användningsområden är bland annat kylmedelsflödessystem. Vanliga vätskor är vatten, PAO, röd olja.