Medicinteknik

Medicinteknik

Inom marknadsområdet Medicinteknik är SCN en bred leverantör av hårdvarulösningar inom olika medicinrelaterade applikationer. Vårt mål är att hjälpa och praktiskt tillgängliggöra smarta lösningar som främjar vår hälsa med hjälp av vårt produkterbjudande. Ett team av kompetent säljare och produktspecialister hjälper dig med rådgivning och systemleveranser som säkerställer rätt ställda krav på hårdvarustandard beroende på applikation. Exempel på applikationer vi levererar inom är röntgenmaskiner, scanners, operationsutrustning, ambulansutrustning och patientnära miljöer inom sjukhus, klinker samt vårdhem.

Några exempel på produkter för Medicinteknik