Komponenter och system inom industriautomation

Bästa produktsortimentet inom våra 8 marknader.

Bäst kundservice på marknaden.

Bästa pris/prestandaförhållande.

SCN är en oberoende leverantör av komponenter och system inom området industriautomation

SCN är en oberoende leverantör av komponenter och system inom området industriautomation.

Vår vision är att bli Nordens ledande oberoende leverantör av komponenter och system till maskinbyggare.Vårt arbetsfält är hela Norden och Storbritannien. Basen ligger i Stockholm och lokalkontor finns i Malmö, Tallinn, Helsingfors, Oslo, Walsall och Shanghai.

Vårt kundfokus har vi lagt på medelstora och stora maskinbyggare. För att kunna erbjuda våra kunder absolut bästa service och support, har vi valt att utforma vårt produktsortiment baserat på våra kunders behov.

Med ett antal olika partners, som alla är specialister och mycket kostnadseffektiva inom sitt område, har vi byggt upp ett komplett och slagkraftigt produktsortiment.