Leach

Utvecklar och tillverkar kraftkomponenter och delsystem för försvar, flygplan, rymd, järnväg och mobila applikationer. Specialister inom reläer, kontaktorer, halvledare och brytare. Leach levererar expertis inom design, konstruktion och tillverkning för att skapa lösningsorienterad utrustning för kraftdistribution och styrning. Kombinera komponenterna med unik paketdesign och funktioner för anpassade lösningar. Det är till exempel AC/DC primära och sekundära kraftfördelningsenheter, reläpaneler, tryckregulatorer, nödbelysningskontrollenheter, GFI-enheter, smarta kontaktorer, ledarintegrerade enheter och kontrollenheter.
 

Leach