Flöde- & vätskenivåsensorer Flyg & Försvar

Serien med manövrerade flödesbrytare är bland de mest utvalda flödesanordningarna för flygtillämpningar. Bälgteknologi ger en hermetisk tätning till en hävarmstil skovel som förskjuts av den rörliga vätskan. Skovelkonstruktionen är inte lika känslig för förorenad vätska som de magnetiskt påverkade motsvarigheterna. Hermetiskt slutna kontakter gör den idealisk när ångantändning är ett problem.

Typiska användningsområden inkluderar kylvätskeflödessystem.

Vanliga vätskor är vatten, PAO, röd olja.

Flöde- & vätskenivåsensorer Flyg & Försvar (8)