Dubbelslang

1,3-48m SCN levererar Demac endast till tillverkare av tyngre fordon.