Enkelslang

1,2-50m SCN levererar Demac endast till tillverkare av tyngre fordon.