LED belysning

I trafiktäta områden där tung last transporteras och mycket kraftfulla maskiner används är optimal synlighet avgörande för säkerheten. Av den anledningen är det extra viktigt att ha korrekt fungerande belysning i och runt mobila fordon och lastbilar. Inga kompromisser bör göras med avseende på ljusstyrka, såväl som motståndskraft och hållbarhet. Vattentäta tätningar, slagfast höljen, okrossbara linser och stötsäkra belysningssystem är därför alltid standard.

LED belysning (40)