Gränslägesbrytare, mikrobrytare och tryckvakter

Flera av mikrobrytarna är hermetiskt tätade och fyllda med kväve. De används i applikationer som till exempel reglerventiler på satelliter utan gravitation. Där är extremt svaga manöverkrafter ett krav och att brytarna fungerar lika perfekt även vid mycket låga temperaturer.