Gränslägesbrytare, mikrobrytare och tryckvakter

Flera av mikrobrytarna är hermetiskt tätade och fyllda med kväve.

De används i applikationer som till exempel reglerventiler på satelliter utan gravitation. Där är extremt svaga manöverkrafter ett krav och att brytarna fungerar lika perfekt även vid mycket låga temperaturer.

Gränslägesbrytare, mikrobrytare och tryckvakter (21)