Mafelec

Vridomkopplare special

Mafelec är specialister på att ta fram lösningar på dina projekt med hjälp av sammansättningar av standardelement från ordinarie produktlinjer och enkla eller komplexa anpassningar som bygger på en perfekt och behärskad teknisk utveckling... Mekaniska, elektriska och elektroniska anpassningar. Kabelanslutningar och integrering. Alternativt utveckling av helt nya produkter. Överensstämmelse med gällande standarder.

Manufacturer

Mafelec

Max current

16A; 32A; 64A; 125A; 200A; 400A; 800A; 1250A; 1600A; 4000A

Positions

1; 2; 3; 4

Mafelec

Mafelec.png

Specialiserad på design av elektrotekniska och elektromekaniska komponenter, anpassade lösningar och utrustning avsedd för användning i de tuffaste miljöerna. Specialområden är vridomkopplare och tryckknappar för flyg, försvar och marin.
Medveten om kravet av extremt hög kvalitet utan att försumma något och att dessutom ständigt förbättra produktiviteten och fortfarande vara mycket reaktiv. För att möta dessa förväntningar har vi genomfört strategiska projekt som utmanar "Lean Manufacturing" och "Lean Development" på plats. Resultaten är synliga och våra handlingar har uppnått resultat på lång sikt.
Vår ambition är att på ett reaktivt sätt förhindra olika problem våra partner kan ha. Vi vidareutvecklas ständigt till förmån för våra partners.
Tillväxt när det gäller affärsvolym, kompetens, produktsortiment, geografisk närvaro på marknaden gör det möjligt för oss att positionera oss i olik marknadsnischer och därmed bidra till att ge våra partners ännu bättre service. Mafelec är ett företag med starka tekniska värden från optik till elektromagnetism, våra experter svarar på frågorna från våra partners med kort svarstid.
Både externa och våra egna interna laboratorium certifierar och garanterar bästa kvalitet genom att testa lösningarna under de mest extrema förhållandena. Detta medför att våra partners kan bli mer effektiva. Mafelec strävar efter noll fel, vi har också infört lämpliga indikatorer som leder till bättre förvaltning och kontinuerlig förbättring av projekten. Vi ser inte kvalitet som en lyx utan en skyldighet.
 

Mafelec