Linjärpositionering - Magnetostriktiva

Magnetostriktiva linjärgivare.
De absoluta, linjära positionssensorerna förlitar sig på den egenutvecklade magnetostriktiva teknik, som kan bestämma position med hög precision och robusthet. Varje positionssensor består av en ferromagnetisk vågledare, en positionsmagnet, en töjpulsomvandlare och stödjande elektronik. Magneten, ansluten till objektet i rörelse i applikationen, genererar ett magnetfält på sin plats på vågledaren. En kortströmspuls appliceras på vågledaren. Detta skapar ett momentant radiellt magnetfält och vridspänning på vågledaren. Den momentana växelverkan mellan magnetfälten släpper en torsionsspänningspuls som sprider vågledarens längd. När ultraljudvågen når slutet av vågledaren omvandlas den till en elektrisk signal. Eftersom hastigheten för ultraljudvågen i vågledaren är exakt känd, kan den tid som krävs för att ta emot retursignalen omvandlas till en linjär positionsmätning med både hög noggrannhet och repeterbarhet.

Linjärpositionering - Magnetostriktiva (29)