VPN routrar

Ewon industriella VPN-routrar från HMS kombinerar modem (GSM/GPRS/UTMS/LTE) och en intelligent IP-router för fjärrstyrning av både seriella och Ethernetbaserade PLC-protokoll med avancerad larmhantering. Fjärrövervakning och styrning innebär färre kostbara servicebesök hos kund! Med en Ewon VPN-router installerad vid din utrustning får du full kontroll var du än befinner dig. Skulle några värden gå utanför inställda parametrar larmas du via SMS, eller e-post. Vissa modeller har även möjlighet att spara loggdata som kan skickas automatiskt. Du har även möjlighet att övervaka din utrustning via en APP eller via en websida.