Extra livslängd

Släpringarna med extra lång livslängd och möjlighet till renovering för en lång och säker drift.