Extra utökad livslängd

Släpringarna med extra lång livslängd och möjlighet till renovering för en lång och säker drift.

Extra utökad livslängd (2)