Släpringar

Släpringar för att överföra kraft och signaler genom en roterande rörelse.

Egenskaper:

Signalöverföring även för högfrekventa fältbussar.
Kraftöverföring för upp till 800A/ring.
Kapslade enheter upp till IP68.
Modulära släpringar.

Anpassade lösningar är också möjliga som till exempel höghastighetssläpringar upp till 10000varv/minut, högspänning upp till 6000V och explosionssäker för klassade zoner.

Släpringar (282)