LPC-36AN Picture.jpg

2023-05-15

Släpringar i Aluminium

Jinpat släpringar

För överföring av kraft, upp till 2A, olika signaltyper som till exempel HDMI, USB eller analoga signaler mellan en stationär och en roterande del i er applikation. 

 

Släpringar i Aluminium