Bärarmsystem

Teknokol stödarm/upphängningssystem för HMI-kapslingar ger kostnadseffektiv, med snabb ledtid, modulär montering och anpassningsbara lösningar. Teknokol stödarmar är designade för belastningar upp till 120 kg. TEKNOKOL har tre olika serier med tekniska specifikationer för låg (TK045), medium (TK060), och tung last (TK120). Våra upphängningssystem är i stort sett kompatibla, operatörsvänliga och pålitliga. Teknokols stödarmssystem är perfekt kompatibla med Teknokols operatörskontrollpaneler och HMI (Human Machine Interface)-kapslingar, vilket resulterar i bra industriell display.