Ljusfyrar

Audiovisuella signallampor är det snabbaste sättet att varna personalen för underhåll, materialbegäran eller maskinfel med hjälp av både högintensivt ljus och 90dB-larm. TEKNOKOL:s varningssystem är kompatibla med våra stödarmar. Funktioner inkluderar flerfärgade lampor i ett block, Ø22mm öppning för elanslutning samt LED- och blinkersalternativ.