Säkringar och kontaktorer med inbyggd säkring.

GIGAVAC är fortsatt ledande inom hermetiska DC-produkter och introducerar nu hermetiska säkringar. PyroTactor är världens första kontaktor med integrerad pyro-säkring och GigaFuse är världens enda hermetiskt förseglade elektromekaniska säkring.

Båda dessa serier är konstruerade för krav på höga spänningar och extremt snabb säkring med hög bryteffekt.

GFP- och GFPA GigaFuse serien innehåller säkringar med både passiva och passiva-/aktiva kombinationer. GFP- och GFPA-serien har extremt låg resistans, eliminerar termiskt åldrande dessutom en förenklad installationen till en låg kostnad.

Säkringar och kontaktorer med inbyggd säkring. (2)