Hydraulik och gas

För överföring av en kombination av vätska, gas och el mellan två roterande enheter. Vätskor kan till exempel vara vatten, varm olja, hydraulolja, vitriol, drycker, etc…