Separerade/Delbara

Delbara separerade släpringar är en variant av traditionella släpringar. Det är speciellt utformat för vissa applikationer när det är svårt att installera en konventionell släpring. Ringen och borstblocket är separerade komponenter som ska installeras i er applikation.