Magnetsensorer

Vi erbjuder ett stort utbud av magnetiska säkerhetssensorer. Förknippade med deras respektive kodade magnet och en styrmodul som kan övervaka 1 eller flera «O»-kontakter (normalt öppna) och/eller 1 eller flera «C»-kontakter (normalt stängda) överensstämmer de med det tillämpliga europeiska direktivet för maskinsäkerhet 2006 /42/CEE.

Tillämpningar: Designad för att skydda maskinoperatörer när de öppnar skydd, dörrar eller luckor genom att stoppa farliga rörelser av maskinen. Säkerhetsfunktioner utförda tack vare:

Säkert mot manipulering: sensorn, associerad med dess kodade magnet, minskar risken för manipulering; en standardmagnet kan inte aktivera sensorn.

Redundans: komponenterna är redundanta. Om en del av sensorn misslyckas fortsätter den redundanta kretsen att fungera.

Obalans : associerad med en styrmodul som kontrollerar obalansen i signalerna från sensorn, det första felet signaleras om brytarna inte aktiveras i rätt ordning

Magnetsensorer (9)