HMI Paneler

HMI-paneler, eller Human-Machine Interface-paneler, är enheter som möjliggör interaktion mellan användare och maskiner. Dessa paneler innehåller ofta pekskärmar, knappar och omkopplare och används ofta i tillverkningssystem, fordon och andra komplexa maskiner. HMI-paneler tillåter användare att kontrollera och övervaka driften av dessa system, vilket ger realtidsdata och analyser för förbättrad funktionalitet. De spelar en avgörande roll inom automatisering och processkontroll genom att bilda ett interaktivt användargränssnitt för avancerade industriella styrsystem.

Vi har HMI-paneler från Yaskawa och Weintek för alla typer av maskiner. Weinteks HMI är mycket enkla att använda och programmera med mjukvaran Easy builder Pro. Vissa paneler har Codesys soft-PLC inbyggd.
Yaskawas populära HMI är ett traditionellt HMI med smart/professional panels programmerade med Movicon HMI-mjukvara.

HMI Paneler (31)