DC-kontaktorer

SCN representerar marknadsledande tillverkare inom området kontaktorer. Kontaktorerna är specificerade för 12V upp till 1500V, både AC och DC samt strömmar på upp till 4000A.

DC-kontaktorerna är hermetiskt tillslutna och hanterar stora laster för sin storlek.

Särskiljande med kontaktorer från Gigavac är att de är gasfyllda, kompakta och har en unik tätningsteknologi EPIC (Extended Performance Impervious Ceramic)

Kontaktorerna kan erbjudas med hjälpkontakter, integrerat avspänningsskydd och ström/spänningssensor. De finns även i flerpoligt utförande.

DC-kontaktorer (100)