Automatsäkringar Termiska

KLIXON termiska brytare är kompakta, lätta, skyddsanordningar som är utformade för att upprepade gånger bryta kortslutningar eller utökade överbelastningar i applikationer som kräver exakt, pålitlig drift plus hög motståndskraft mot stötar och vibrationer. För att undvika störning orsakade av ofarlig övergående eller tillfällig överbelastning har dessa brytare en inneboende termisk tidsfördröjningskarakteristik. Detta gör att utrustningen kan arbeta med maximala gränser med fullständig säkerhet.

KLIXON termiska säkringar finns med automatisk återställning eller manuell återställning.

Med över 100 års erfarenhet i en mängd olika industrier och applikationer med höga krav är Sensata Technologies en av världens ledande leverantörer av till exempel skydd för elektrisk utrustning, styrning och strömhanteringslösningar.

Automatsäkringar Termiska (13)